projecten

Hollands Diep Capelle aan de Ijssel

ASVZ-Hollandsch Diep

Ruimte voor 27 woonzorgunits

Naast de bestaande ASVZ aan de Floridaweg (Kaap Florida) in Oostgaarde in de buurt van winkelcentrum de Terp wordt een nieuwe woonzorg gebouw gerealiseerd voor mensen die een verstandelijke beperking hebben en zorgbehoevend zijn. Het gebouw wordt binnen het bouwvlak gerealiseerd, waarvan 80% bebouwd mag worden (= circa 810 m²). Het wordt 3 bouwlagen hoog (= Maximaal 11 meter hoog). De lift en luchtinstallatie overschrijden de hoogte van 11 meter. Het ontwerp van het gebouw wordt zo vormgegeven dat vanuit het openbaar gebied de installaties niet zichtbaar zijn. Aangrenzend aan het gebouw wordt een buitenruimte gerealiseerd voor de bewoners. Deze buitenruimte krijgt een groene inrichting met lage beplanting, zodat de groene uitstraling naar de omgeving toe intact blijft. De buitenruimte is openbaar toegankelijk.

Doe mee
De uitgangspunten voor deze ontwikkeling zijn vastgelegd in het kavelpaspoort, dat op 8 oktober 2018 is vastgesteld door de gemeenteraad. Deze uitgangspunten zijn vervolgens opgenomen in het Bestemmingsplan ASVZ (15 juli 2019 vastgesteld door de gemeenteraad).Woonzorgunits

Er worden 27 woonzorgunits gerealiseerd en 20 dagbestedingsplaatsen. Eén van de woonzorgunits wordt gebruikt als crisisplek, ofwel noodopvangplek. Het betreft drie groepen van negen woonunits, waarbij een indeling is gemaakt naar zorg, structuur en zelfstandig. De zorg groep zijn rolstoelafhankelijke cliënten met een midden tot laag niveau. Zij komen op de begane grond te wonen. Op de eerste verdieping komen cliënten te wonen die meer behoefte hebben aan structuur. De tweede verdieping is voor cliënten, die zelfstandiger zijn en in het verleden veelal zelfstandig gewoond hebben.

Bewonersinformatieavonden

Op dinsdag 22 mei 2018 en woensdag 27 maart 2019 hebben we een bewonersavond georganiseerd, waarbij we in gesprek zijn gegaan met omwonende. Naast de voorwaarden waaraan het nieuwe woonzorggebouw moet voldoen is gesproken over de inrichting van de omgeving: extra parkeerplaatsen, meer groen (bomen) en een veilige fietsroute over het parkeerterrein van De Terp. Middels een enquête onder 200 mensen hebben we gevraagd welke bomen gewenst zijn en waar deze geplaatst moeten worden. Uitkomst: een cluster van 3 Esdoorns op het achtergelegen grasveld achter ASVZ-Hollandsch Diep en 4 extra bomen langs de waterlijn (Elzen of Zilvereik). Daarnaast is aangegeven dat de grond bij de schuurtjes gedeeltelijk verzakt is. De bomen zijn geplaatst, de grond achter de schuurtjes is opgehoogd en er zijn 6 extra parkeerplaatsen gerealiseerd (4 bij Kaap Florida en 2 langs de Floridaweg).

Voortgang/ uitvoering

De realisatie van een veilige fietsverkeersroute (fiets suggestiestrook/stroken) over het parkeerterrein van winkelcentrum De Terp worden meegenomen bij het Ibor-project voor de herinrichting van het parkeerterrein in 2022.

De vergunning voor de bouw van ASVZ-Hollandsch Diep is op 24 februari 2020 verleend.

Start bouw: oktober 2020.

Stand van zaken: De heistelling is op donderdag 12 november geplaatst. Het heien is voortvaren gegaan. Er zijn 138 heipalen de grond in gegaan. Op dinsdag 17 november waren de heiwerkzaamheden afgerond.

Oplevering gebouw: oktober/november 2021

In gebruik name: eerste kwartaal 2022