projecten

Bastiaanpoort Delft

Het bestaande blok op de voormalige V&D locatie in Delft wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw: een commerciële plint met drie lagen huurwoningen. Het kavel ligt in het Zuidpoortgebied in de Delftse binnenstad. Hoewel het blok volledig is omgeven door nieuwbouw, is het onderdeel van de Delftse historische grachten. Het ligt op de route van De Historische Delftse binnenstad richting het nieuwe winkelcentrum van het Zuidpoortgebied: het Bastiaansplein. Een plek die de overgang vormt tussen verschillende sferen: tussen oud en nieuw, tussen gracht en winkelcentrum en een overgang in schaal en functie, namelijk van kleinschalige grondgebonden verkaveling naar gestapelde hoogbouw.

Met een divers woonaanbod wordt aangesloten op de verschillende sferen en kwaliteiten rond het blok. Grotere appartementen met balkons – deels inpandig in loggia’s – aan de Gasthuislaan, kleinere units voor bijvoorbeeld young professionals aan de drukke en door omliggende gebouwen beschaduwde Bastiaanspoort. En riante hoekappartementen aan het zonnige Bastiaansplein. Ook de functies in de plint zijn geënt op de verschillende aspecten van de openbare ruimte.

Het blok presenteert zich als één bouwmassa van vier bouwlagen (drie woonlagen op een plint). Een van alle zijden herkenbaar element in de binnenstad. Het spanningsveld in schaal, sfeer, programma en karakter komt tot uiting in de schaal, maat, proportie en ritmering van de gevels. Het gebouw heeft een duidelijke hoofdstructuur in de gevel waarbinnen verschillende functies zijn uitgewerkt. Er zijn verschillende ritmes, afhankelijk van woningtype en schaal van de aangrenzende stedelijke ruimte. Inspiratiebron is de Delftse gracht. Kenmerken zijn een duidelijke opbouw, plint, opbouw en lijst, verticaliteit, contrast tussen baksteen en witwaarde door toepassing van andere materialen zoals natuursteen of beton.